Jak zapisywać liczebniki porządkowe?

Do liczebników zapisywanych cyframi arabskimi nie dodaje się końcówek fleksyjnych (zapisywanych po łączniku). Błędne są zatem formy, np. 3-ego maja, 1-ego kwietnia.

W sytuacji, gdy z kontekstu wypowiedzi jasno wynika, iż liczba występuje w formie liczebnika porządkowego, nie należy stawiać kropki, m.in. przy powoływaniu się na numery rozdziałów w książce, dzień miesiąca czy fragmenty aktów prawnych, np. Rozdział 5 zawiera informacje na temat kształtowania się idei filozoficznych, ulica 3 Maja.

W sytuacji, gdy istnieje ryzyko dwuznaczności, po cyfrze arabskiej w formie liczebnika porządkowego można postawić kropkę, np. Do tramwaju wsiadł 1. pasażer (= pierwszy, nie: jeden).

Po liczebnikach porządkowych zapisanych cyframi rzymskimi nie stosuje się kropek, np. Nasz reprezentant zajął I miejsce w konkursie.

Sylwia Mosińska