corporate identity

Corporate identity i księga standardów CI

Corporate identity to tożsamość organizacji, całościowa identyfikacja instytucji; wszystko to, co składa się na jej cechy wyróżniające i jedocześnie odróżnia ją od innych organizacji.

W powszechnej świadomości corporate identity oznacza tożsamość wizualną, ale w rzeczywistości to znacznie więcej.

„Wizerunek przedsiębiorstwa to sposób, w jaki jest ono odbierane przez ogół. Tożsamość przedsiębiorstwa zaś to jego złożona osobowość, na którą składają się: filozofia, historia, kultura, strategia, styl zarządzania, reputacja oraz zachowania pracowników, sprzedawców i innych jego reprezentantów. W umysłach ludzi przedsiębiorstwo ma określony charakter i reputację, jest rozpoznawane przez zewnętrzne manifestacje wielu atrybutów i to właśnie one są zazwyczaj poddawane ocenie ogółu” (Black 2006).

Znaczenie corporate identity

Nie możemy nie mieć tożsamości i równocześnie nie możemy uniknąć tego, że tożsamość organizacji wpływa na jej wizerunek i reputację.

Skoro tożsamość organizacji jest sprawą nieuniknioną, warto zadbać, by ta tożsamość była spójna i by w jak w największym stopniu pomagała firmie/instytucji realizować jej misję i osiągać zamierzone cele.

„Wizerunek przedsiębiorstwa jest jego obrazem wśród ludzi, którzy się z nim spotykają – klientów, kontrahentów, urzędników, pracowników i innych. Inaczej – jest on tym, co ludzie myślą o przedsiębiorstwie. Tożsamość przedsiębiorstwa jest zaś sumą elementów, które identyfikują je, wyróżniając spośród innych przedsiębiorstw” (Budzyński 2004).

Można wyróżnić następujące korzyści z posiadania starannie zaplanowanego i przemyślanego systemu corporate identity

 • jednolity, konsekwentny i spójny obraz organizacji;
 • ułatwienie szybkiej identyfikacji firmy i zwiększona efektywność działań marketingowych;
 • standaryzacja działań i łatwiejsze zarządzanie organizacją;
 • zwiększone zaufanie otoczenia zewnętrznego oraz pracowników organizacji;
 • poprawa wizerunku organizacji i wzmacnianie jej prestiżu (oprac. na podstawie: Rozwadowska 2002).

Nazwa firmy

Nazwa jest jednym z najważniejszych elementów tożsamości firmy. Jest bowiem podstawowym wyróżnikiem instytucji i odzwierciedleniem jej wartości oraz aspiracji.

Dobrze skomponowana nazwa firmowa powinna być:

 • łatwa do wymówienia, niezbyt długa, nieskomplikowana;
 • dobrze powiązana z profilem firmy, jej grupą docelową i wartościami;
 • pozytywnie kojarząca się;
 • wyróżniająca organizację na tle konkurencji (oprac. na podstawie: Rozwadowska 2002).

Logo firmy

Drugim z najistotniejszych elementów tożsamości organizacji zazwyczaj jest jej logo.

„Sama nazwa, choćby nawet najlepiej brzmiąca, nie posiada zbyt dużej siły oddziaływania. Dopiero jej forma graficzna, odpowiedni dobór kształtów, linii i kolorów powoduje, że staje się ona nośnikiem głębszych treści, nabiera charakteru i tym samym jest łatwo identyfikowana” (Rozwadowska 2002).

Dobrze zaprojektowane logo firmy musi spełniać kilka podstawowych warunków. Powinno być:

 • proste, bowiem detale mogą nie wyglądać dobrze na wszystkich materiałach i we wszystkich rozmiarach, w dodatku zbyt złożone logo utrudnia jego percepcję;
 • wyraźne, gdyż słabe kontrasty sprawią, że logo może być słabo czytelne i mało zauważalne;
 • adekwatne wobec rodzaju prowadzonej działalności;
 • wyróżniające się i charakterystyczne (oprac. na podstawie: McWade 2006).

Co to jest księga standardów CI?

Księga standardów CI to opracowanie zawierające wszelkie wzory i zasady stosowania elementów tożsamości firmy.

Obejmuje ono zazwyczaj następujące elementy wizualne:

 • logo;
 • kolory firmowe;
 • typografie firmowe;
 • druki firmowe (papier i koperty, dokumenty handlowe);
 • identyfikatory i wizytówki;
 • gadżety firmowe;
 • oznakowanie pojazdów;
 • stroje pracowników;
 • design budynków i wnętrz;
 • materiały marketingowe (ogólna koncepcja);
 • informacje wizualne (tablice informacyjne zewnętrzne, szyldy firmowe, tablice informacyjne wewnętrzne, tabliczki informacyjne, np. na drzwiach);
 • flagi i transparenty firmowe;
 • naklejki, opakowania.

Przykłady wizualnych standardów CI

Corporate Identity - Księga standardów 1

księga standardów corporate identity

księga standardów

księga standardów

Do księgi standardów CI często włączane są także pozawizualne elementy systemu, takie jak np.

 • sposób przyjmowania rozmów telefonicznych;
 • procedury dotyczące odpowiadania na wiadomości od klientów;
 • standardy opieki nad klientami.

Literatura

Black S., Public Relations, Kraków 2006.
Budzyński W., Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 2004.
McWade J., Profesjonalne tworzenie materiałów reklamowych, Gliwice 2006.
Rozwadowska B., Public relations. Teoria – praktyka – perspektywy, Warszawa 2002.

O autorce
dr Anna Obrębska-Woźniczka

Z pasji i wykształcenia jest językoznawcą – doktorem nauk humanistycznych i magistrem filologii polskiej. Ukończyła także wiele kursów dotyczących m.in. informatyki (dyplom technika informatyka), marketingu, coachingu, a także zdrowia i dobrego samopoczucia w ujęciu holistycznym. Aktualnie pracuje jako redaktor językowy i wydawca. Na blogu Primum Verbum dzieli się wiedzą i przemyśleniami dotyczącymi zagadnień, które są jej najbliższe.