Jak wydać wspomnienia i kronikę rodzinną?

Jak wydać wspomnienia lub kronikę rodzinną?

Zastanawiasz się, jak wydać wspomnienia lub kronikę rodzinną? Masz wątpliwości, czy to dobry pomysł? Wydanie własnych wspomnień lub kroniki rodzinnej w postaci książki może przynieść wiele korzyści. Poniżej znajdziesz powody, dla których warto dzieje rodziny utrwalić na kartach książki, a także praktyczne informacje, które pomogą ten cel zrealizować.

Dlaczego warto wydać pamiętnik, wspomnienia lub kronikę rodzinną?

Publikowanie wspomnień i kronik m.in. pomaga ocalić dziedzictwo rodzinne dla przyszłych pokoleń, sprzyja budowaniu więzi rodzinnych, a nawet stanowi wartościowy proces refleksji i samopoznania. Jest też doskonałym pomysłem na wyjątkowy prezent.

1. Utrwalenie wspomnień i dziedzictwa rodzinnego dla przyszłych pokoleń

Książka zawierająca wspomnienia, zdjęcia lub dokumenty, na przykład listy, jest najlepszym sposobem na utrwalenie i zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa rodzinnego. Tego typu publikacja może pomóc ocalić przed zapomnieniem historię rodziny, jej tradycję, wartości czy ważne wydarzenia. Dzięki profesjonalnie wydanej kronice rodzinnej dzieci, wnuki czy prawnuki będą miały możliwość lepszego poznania i zrozumienia swoich korzeni.

Książka jest trwałą formą zapisu, która może przetrwać wiele lat. Może być przechowywana i przekazywana przez wiele pokoleń. Dzięki publikacji w formie książki nasze wspomnienia i historie będą miały większą szansę na przetrwanie i ocalenie dla przyszłych pokoleń.

2. Wyjątkowa pamiątka o dużej wartości emocjonalnej, doskonały prezent

Książka z własnymi wspomnieniami ma zazwyczaj ogromną wartość emocjonalną dla autora i jego bliskich. Przeglądanie takiej publikacji po latach może przywołać piękne wspomnienia i wzbudzić silne emocje. Może także wzmacniać więzi rodzinne i umożliwić dzielenie się historiami i anegdotami.

Publikowanie wspomnień sprzyja także autorefleksji. Przygotowanie tego typu książki skłania do rozmyślań nad własnym życiem, przeżyciami i relacjami z innymi. To może być dla autora wartościowy proces samopoznania, który pomoże autorowi spojrzeć na własne doświadczenia z innej perspektywy i zyskać nowe spojrzenie na własne życie.

Warto dodać, że profesjonalnie wydana kronika rodzinna to także doskonały prezent – na przykład z okazji okrągłej rocznicy ślubu lub urodzin.

Jak przygotować do druku stare zdjęcia i dokumenty?

Nieodzownym elementem publikowanych pamiętników, zbiorów wspomnień czy kronik rodzinnych są zdjęcia, a czasem też dokumenty (np. listy). Właściwe przygotowanie starych zdjęć i listów do druku w książce wymaga zadbania o pewne aspekty techniczne, tak aby zapewnić jak najwyższą jakość reprodukcji. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w tym procesie:

1. Skanowanie zdjęć i listów

Gdy już zgromadzimy materiały wizualne do naszej publikacji, zazwyczaj konieczne jest ich zeskanowanie. Bardzo ważne jest, aby zdjęcia zeskanować w odpowiedniej rozdzielczości, bo od tego parametru zależy ostrość, szczegółowość i jakość techniczna obrazu. Zaleca się, aby rozdzielczość zdjęcia wynosiła co najmniej 300 dpi (dots per inch). Jest to standardowa rozdzielczość druku wysokiej jakości.

Jeśli chodzi o format skanowanych fotografii, to zalecane formaty plików dla zdjęć do druku to TIFF lub JPEG. Format TIFF jest bezstratny, co oznacza, że nie traci jakości przy kolejnych zapisach. JPEG jest formatem skompresowanym, który jest powszechnie stosowany ze względu na mniejszy rozmiar pliku, ale może prowadzić do nieznacznej utraty jakości przy kolejnych zapisach. W praktyce – ze względu na niewielki format stron – zdjęcia JPEG o wysokiej rozdzielczości są wystarczająco dobrym rozwiązaniem w publikacjach książkowych.

2. Retuszowanie i poprawki

Po zeskanowaniu zdjęć i listów warto przeprowadzić pewne retusze i poprawki. Może to obejmować usuwanie drobnych uszkodzeń, poprawę kolorów, redukcję szumów lub usunięcie zarysowań. Aby przeprowadzić te poprawki, możesz skorzystać z programów do edycji grafiki lub zlecić to zadanie specjaliście.

3. Organizacja ilustracji i opisy

Przygotuj listę zdjęć i listów, które chcesz umieścić w książce. Zaznacz w tekście miejsca, w których poszczególne ilustracje mają zostać zamieszczone. Nadaj każdemu zdjęciu unikalną nazwę, aby można było je łatwo zidentyfikować i opisać w publikacji. To bardzo pomoże w późniejszym układaniu treści w książce. Zdecyduj, jak chcesz rozmieścić zdjęcia i listy w książce. Możesz je grupować tematycznie lub chronologicznie.

Jak przygotować i zorganizować teksty w kronice rodzinnej?

Treść może być w książce zorganizowana na wiele sposobów. Bardzo istotne jest jednak, aby struktura publikacji była przejrzysta dla czytelników. Warto pamiętać, że dla następnych pokoleń fakty z naszych czasów i zależności pomiędzy poszczególnymi osobami mogą już nie być tak oczywiste, więc treść powinna był ułożona w sposób maksymalnie klarowny.

1. Układ chronologiczny

Jednym z najpopularniejszych sposobów organizacji materiałów w kronikach rodzinnych jest układ treści według chronologii. Zaczynamy naszą opowieść od najdawniejszych wydarzeń oraz najstarszych przodków i prowadzimy ją poprzez kolejne lata, pokolenia i ważne wydarzenia. Warto podzielić książkę na rozdziały lub sekcje, które będą odpowiadać określonym okresom czasu lub pokoleniom.

2. Układ tematyczny

Innym podejściem jest organizacja treści według tematów lub aspektów życia rodziny. Możesz poświęcić rozdziały różnym zagadnieniom, takim jak dzieciństwo, związki, zawód, pasje, podróże, tradycje rodzinne itp. W ramach każdego tematu możesz umieścić opowieści, zdjęcia i listy związane z danym zagadnieniem.

3. Układ wg gałęzi drzewa genealogicznego

Jeśli Twoja rodzina jest rozbudowana, a jej drzewo genealogiczne ma wiele gałęzi, warto rozważyć organizację treści według różnych linii rodzinnych. Skup się na poszczególnych rodzinach lub gałęziach, przedstawiając historie i wspomnienia związane z każdą z nich. To może pomóc w ułożeniu kawałków układanki rodzinnej i pokazaniu różnorodności historii i doświadczeń.

4. Opowieść narracyjna

Bardziej oryginalny sposób organizacji treści może przyjąć formę opowieści narracyjnej. Przedstaw historię rodziny jako spójną narrację, która prowadzi czytelnika przez kolejne wydarzenia i pokolenia. Zastosuj techniki narracyjne, takie jak wprowadzenie bohaterów, konflikty, zwroty akcji, emocje i rozwiązanie, aby uczynić historię bardziej angażującą.

5. Kombinacja różnych podejść

Możesz również połączyć różne podejścia do organizacji treści w swojej kronice rodzinnej. Na przykład zacznij od opowiadania historii od początku, a następnie przejdź do tematycznych rozdziałów, w których zgromadzone będą zdjęcia i listy związane z konkretnymi wydarzeniami lub tematami.

Ważne jest, aby wybrać układ treści, który najlepiej odpowiada Twojej rodzinie, historii i celom, jakie chcesz osiągnąć. Przy projektowaniu układu pamiętaj o równowadze między tekstami a wizualiami (zdjęcia, listy), aby stworzyć interesującą i atrakcyjną książkę.

Gdzie i w jaki sposób wydać wspomnienia lub kronikę rodzinną?

Jeśli chcesz profesjonalnie wydać wspomnienia lub kronikę rodzinną, warto zlecić to zadanie firmie świadczącej usługi wydawnicze, która odpowiednio przygotuje publikację i zajmie się jej drukiem.

Między innymi nasza firma z powodzeniem realizuje tego typu wyzwania (zob. przykłady poniżej). Koszt wydania wspomnień lub kroniki rodzinnej w twardej oprawie i na dobrej jakości papierze w nakładzie kilkudziesięciu egzemplarzy mieści się zazwyczaj w granicach 2500-5000 zł. Oprócz druku cena oczywiście obejmuje także profesjonalne przygotowanie publikacji – redakcję i korektę tekstu, podstawową edycję zdjęć, skład i łamanie publikacji, projekt okładki.

Jeśli będą Państwo zainteresowani wydaniem tego typu książki, zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Kontakt: zamowienia@primumverbum.pl

Studium przypadku – wydane przez nas wspomnienia i kroniki (2 przykłady)

1. Za rok, za dzień, za chwilę… Dzieje rodziny na Kresach i na zesłaniu

Autorka – Maria Pinińska – przedstawia historię swojej rodziny, która w 1940 roku została przez NKWD wyrzucona ze swojej posiadłości i wywieziona na Sybir. Po rychłej śmierci matki Autorki ojciec przez 6 lat zmagał się z trudnościami walki o ocalenie sześciorga swoich dzieci, najpierw w zesłaniu na Uralu, a potem w Kazachstanie. Życiu rodziny na zesłaniu towarzyszyła wizja utraconego raju – Wołosowa – i tęsknota za nim. W poszerzonym posłowiu Autorka przedstawia zbudowany już w Polsce osobisty “raj”, w którym wyraźne są przebłyski tego dawniej utraconego.

Książka została wydana w twardej oprawie na kremowym papierze. Tekst wzbogaciły skany zdjęć i dokumentów oraz szkice odtwarzające miejsca ważne dla Autorki.

Jak wydać wspomnienia? Jak wydać wspomnienia?

2. Listy ze stalagu. Przyczynek do biografii Eugeniusza Lewandowskiego i Jadwigi Kwast

Autor opracowania – Jarosław Walczak – opowiedział historię dziadka i babci m.in. poprzez listy, które do siebie pisali w czasie wojny. Dziadek Eugeniusz przebywał w niewoli w okolicach Wiednia, a babcia Jadwiga – w okupowanej Warszawie. Korespondencja rozdzielonych tuż przed ślubem narzeczonych przybliża osobisty wymiar życia w realiach II wojny światowej.

Książka została wydana w twardej oprawie na kremowym papierze. Zawiera liczne zdjęcia i skany listów.

Jak wydać kronikę rodzinną? Jak wydać kronikę rodzinną?

Wydaj z nami wspomnienia lub kronikę rodzinną!

Zastanawiasz się, jak wydać wspomnienia? Chcesz opublikować kronikę rodzinną? Zapraszamy do współpracy! Kontakt: zamowienia@primumverbum.pl

O autorce
dr Anna Obrębska-Woźniczka

Z pasji i wykształcenia jest językoznawcą – doktorem nauk humanistycznych i magistrem filologii polskiej. Ukończyła także wiele kursów dotyczących m.in. informatyki (dyplom technika informatyka), marketingu, coachingu, a także zdrowia i dobrego samopoczucia w ujęciu holistycznym. Aktualnie pracuje jako redaktor językowy i wydawca. Na blogu Primum Verbum dzieli się wiedzą i przemyśleniami dotyczącymi zagadnień, które są jej najbliższe.