jak zrobić spis treści w wordzie

Jak zrobić spis treści w Wordzie?

Spis treści to niezbędny element każdego dłuższego dokumentu. Sposób jego przygotowania wpływa na estetykę pracy, a także świadczy o profesjonalizmie autora. Nadal spotyka się jednak spisy treści tworzone ręcznie, co jest rozwiązaniem czasochłonnym i często nieestetycznym. W dzisiejszym wpisie przedstawię, jak krok po kroku sporządzić spis treści w MS Wordzie.

1. Zdefiniowanie stylów i oznaczenie wszystkich tytułów

Aby możliwe było automatycznie wygenerowanie spisu treści, tytuł każdego rozdziału i podrozdziału musi być odpowiednio oznaczony jako nagłówek. Możesz oczywiście skorzystać z już osadzonych w Wordzie stylów nagłówków, ale możesz też określić własne style poszczególnych partii tekstu. W naszym przykładzie skorzystamy właśnie z tej ostatniej możliwości.

Zaznacz pierwszy tytuł najwyższego poziomu i według własnego uznania zdefiniuj jego styl. Warto określić najbardziej odpowiedni krój i rozmiar fontu, interlinię czy odstępy, które pojawią się przed i pod tytułem.

Definiowanie stylu tekstu

Następnie na podstawie właśnie zdefiniowanego formatowania tytułu możesz 1) albo zaktualizować formatowanie już istniejącego stylu nagłówka, 2) albo odrębnie zapisać nowy styl nagłówka i nadać mu swoją nazwę.

W pierwszym przypadku, gdy tytuł jest już sformatowany, w galerii stylów klikasz prawym przyciskiem myszy na nazwie stylu (np. Nagłówek 1) i wybierasz: aktualizuj styl Nagłówek 1 zgodnie z zaznaczeniem.

W naszym przykładzie, który przedstawiono na poniższym zrzucie ekranu, nowemu stylowi nadano jednak własną nazwę, zaczynającą się od “a” (atytul1), aby nowy styl pojawił się na pierwszym miejscu w galerii stylów. To pierwsze miejsce ułatwi później oznaczenie innych tytułów tym nowym stylem. Aby dodać nowy styl nagłówków do galerii stylów, należy wykonać następujące działania:

Narzędzia główne > Style > Nowy Styl (tu podajemy nazwę nowego stylu i zatwierdzamy, klikając OK). Nasz nowy styl powinien pojawić się w galerii stylów.

Trzeba pamiętać, aby podczas dodawania nowego stylu zaznaczony był sformatowany przez nas tytuł. Dzięki temu nasz nowy styl odziedziczy formatowanie zaznaczonego fragmentu.

Dodawanie nowego stylu tekstu

Gdy już określimy styl nagłówków najwyższego stopnia, powinniśmy każdy tytuł pierwszego stopnia oznaczyć odpowiednim stylem. Aby to zrobić, zaznaczamy każdy tytuł i w galerii stylów klikamy na nazwę uprzednio zdefiniowanego stylu. Całą operację ze zdefiniowaniem stylu i oznaczaniem tytułów powtarzamy także dla tytułów drugiego i dalszych stopni (jeśli w naszym dokumencie występują).

Przypisywanie nagłówkom stylu tekstu

2. Automatyczne generowanie spisu treści

Gdy tytuły wszystkich rozdziałów i podrozdziałów są już oznaczone, można przejść do wygenerowania spisu treści. Stawiamy kursor w miejscu, w którym ma się znaleźć nasz spis treści, a następnie wykonujemy następujący zespół czynności:

  1. Jeśli korzystaliśmy ze standardowych stylów nagłówków, wystarczy kliknąć: Odwołania > Spis treści i tu wybieramy domyślny spis treści o strukturze Nagłówek 1, Nagłówek 2…
  2. Jeśli zdefiniowaliśmy własne style, powinniśmy skorzystać z polecenia: Odwołania > Spis treści > Niestandardowy spis treści

 

Automatyczne wstawianie spisu treści

Gdy pojawi się nam na ekranie okienko niestandardowego spisu treści, klikamy najpierw na Opcje, a później wybieramy te style nagłówków, które mają się znaleźć w spisie treści. Ponieważ w naszym przykładzie stworzyliśmy wcześniej własne style nagłówków, które nazwaliśmy atytul1 i atytul2, to właśnie przy nich wstawiamy cyfry 1 i 2. Cyfry te oznaczają kolejne poziomy spisu treści. Następnie w tym samym okienku przewijamy listę wszystkich stylów i usuwamy cyfry, które mogą domyślnie znajdować się już przy innych stylach.

Dodawanie elementów do spisu treści i określanie ich poziomów

3. Automatyczna aktualizacja spisu treści

W dalszej kolejności zatwierdzamy nasze wybory, klikając OK. Powinniśmy otrzymać elegancki spis treści w Wordzie. Możemy go dodatkowo sformatować wedle własnych preferencji.

Jeśli w naszym spisie treści wystąpią później zmiany, łatwo go zaktualizujemy. W celu aktualizacji spisu treści musimy kliknąć prawym przyciskiem myszy na spisie i wybrać opcję: Aktualizuj pole. Tu możemy wybrać, czy zaktualizowane mają być jedynie numery stron, czy cały spis.

Automatyczna aktualizacja spisu treści

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji o formatowaniu dokumentów w Wordzie, może przydatny będzie dla Ciebie także wpis: Jak sformatować pracę dyplomową?

O autorce
dr Anna Obrębska-Woźniczka

Z pasji i wykształcenia jest językoznawcą – doktorem nauk humanistycznych i magistrem filologii polskiej. Ukończyła także wiele kursów dotyczących m.in. informatyki (dyplom technika informatyka), marketingu, coachingu, a także zdrowia i dobrego samopoczucia w ujęciu holistycznym. Aktualnie pracuje jako redaktor językowy i wydawca. Na blogu Primum Verbum dzieli się wiedzą i przemyśleniami dotyczącymi zagadnień, które są jej najbliższe.