Cudzysłów to znak interpunkcyjny o charakterze wyodrębniającym, składający się z dwóch elementów: otwierającego i zamykającego. Służy przede wszystkim do zaznaczania cudzych wypowiedzi w tekście, ale również akcentowania ironii, wyrazów obcych lub niektórych nazw własnych.

W polskich publikacjach wykorzystywany jest najczęściej cudzysłów apostrofowy („ ”), ponadto występuje również cudzysłów ostrokątny, tzw. niemiecki (» «), do zaznaczania cytatów w cytatach, oraz cudzysłów ostrokątny, tzw. francuski (« »), stosowany zwłaszcza do wyróżniania znaczeń w pracach naukowych i dialogów w utworach poetyckich. W publikacjach naukowych często wykorzystywany jest cudzysłów definicyjny (‘ ’ lub ‛ ’) do wyodrębniania poszczególnych znaczeń terminów i pojęć.

Cudzysłów a inne znaki interpunkcyjne:

  • kropkę stawiamy po cudzysłowie,
  • znak zapytania znajduje się przed albo po cudzysłowie – w zależności od tego, czy przynależy do cytatu, czy do całego zdania zawierającego przytoczenie,
  • wielokropek użyty przez autora wypowiedzi wpisany jest w obręb przytoczenia, podobnie jak ujęty w nawias kwadratowy wielokropek oznaczający opuszczenie, skrócenie cytatu przez piszącego. W przypadku, gdy wypowiedź jest urwana, wielokropek stawiamy po cudzysłowie.

Sylwia Mosińska
Primum Verbum